Holuby

HOLUBY – prevencia chorôb v zimnom období

24.10.2014 00:58
HOLUBY – prevencia chorôb v zimnom období  Holuby v zime pripravujeme na ďalšiu chovnú sezónu - na hniezdenie a úspešný  odchov mláďat. U poštových holubov je toto obdobie dôležité aj na úspešnú letovú sezónu.  V prevencii chorôb a na dosahovanie výborných výsledkov v chove...

Chov holubov vo voliérach

24.10.2014 00:50
Chov holubov vo voliére má špecifiká Holuby chované vo voliére si vyžadujú zvýšenú starostlivosť. Vytrhli sme ich totiž z prirodzených životných podmienok a prakticky sú odkázané len na chovateľa. Voliérový chov zakladáme všade tam, kde z najrôznejších príčin hrozí strata cenných...