HOLUBY – prevencia chorôb v zimnom období

24.10.2014 00:58
HOLUBY – prevencia chorôb v zimnom období
 Holuby v zime pripravujeme na ďalšiu chovnú sezónu - na hniezdenie a úspešný 
odchov mláďat. U poštových holubov je toto obdobie dôležité aj na úspešnú letovú sezónu.
 V prevencii chorôb a na dosahovanie výborných výsledkov v chove holubov by mal 
byť kladený dôraz na správne zoohygienické podmienky, technológiu a kvalitné kŕmenie
vhodné pre daný druh a kategóriu zvierat. U dnešných prešľachtených plemien pri súčasnej 
vysokej chemickej záťaži prostredia a často zmenenej kvalite potravy - prítomnosti mnohých 
cudzorodých látok, je potrebné v určitých obdobiach podporiť zdravie a úžitkovosť zvierat a 
podľa potreby aj preveriť účinnosť opatrení. Na prevenciu chorôb sú dobré prípravky 
obsahujúce rastlinné produkty alebo prebiotiká, probiotiká a vitamíny. Tieto prípravky
nemajú žiadne vedľajšie negatívne účinky na organizmus zvierat. Je veľmi nesprávne, keď 
chovatelia na prevenciu chorôb používajú lieky ako sú antibiotiká, chemoterapeutiká, 
antikokcidiká, hormóny a pod. Ich neopodstatneným použitím zvieratám veľakrát viac 
uškodia. Podávanie liekov má určiť vždy len veterinárny lekár a po ich použití je potrebné 
zregenerovať hlavne funkcie tráviaceho systému, pečene a obličiek, nakoľko chemické lieky 
narúšajú fyziologickú rovnováhu organizmu a pôsobia toxicky, preto sa majú používať, len 
keď je to opodstatnené a nevyhnutné.
Vypracovali sme program – odporúčania na podporu zdravia a výkonnosti holubov:
 Pred chovnou sezónou zvieratá vybrané na chov odporúčame odčerviť od vnútorných 
parazitov a urobiť dôkladnú asanáciu chovných priestorov a okolia. Pred odčrevením 
odporúčame urobiť koprologické vyšetrenie z čerstvého trusu na prítomnosť a množstvo 
parazitov. Zdravé, životaschopné dospelé jedince nemávajú veľký počet parazitov, preto často 
na odčervenie stačí rozdrvený cesnak, ktorý podávame asi 3 dni za sebou a aplikáciu 
zopakujeme za dva týždne. Prípadne môžeme podporiť vylučovanie parazitov podávaním 
oregana alebo tekvicových jadierok. V prípade silnej parazitárnej invázie, ktorá sa potvrdí 
koprologickým vyšetrením je potrebné odčervenie chemickými liekmi, ktoré určí veterinárny 
lekár. Po takomto odčervení (odporúčam ho zopakovať) je dobré urobiť opakovane 
koprologické vyšetrenie na potvrdenie účinnosti odčervenia. Trus zvierat 24 - 48 hodín po 
podaní odčervovacieho lieku alebo cesnaku je potrebné dôkladne pozbierať a prostredie 
vyčistiť. Vhodné je odčervované zvieratá na 48 hodín uzavrieť do menšieho priestoru a po 
odčervení premiestniť do iných vyčistených priestorov. Pri odčervovaní je potrebné urobiť 
opatrenia aj na likvidáciu mezdihostiteľov, resp. pri geohelmintoch urobiť opatrenia na 
zamedzenie ich vývoja v prostredí. Koprologickým vyšetrením sa určí, aké parazity sú 
v chove prítomné a odborný pracovník navrhne ako postupovať na zamedzenie vývoja 
parazitov v prostredí .
 Prevencia proti vonkajším parazitom spočíva hlavne v udržovaní čistých priestorov
a v ošetrení novoprikúpených zvierat ešte v karanténe. Na odstránenie vonkajších parazitov 
sa osvedčil prípravok EKOSIP, ktorý nemá toxický vplyv na zvieratá a u parazitov na 
prípravok nevzniká rezistencia. Pri každom ošetrení sa musí ošetriť aj prostredie. Zvieratá
vhodné preložiť do čistých priestorov, nakoľko mnohé vonkajšie parazity prežívajú aj mimo 
organizmus zvieraťa v škárach chovného zariadenia, v podstielke, v hniezdach.. Ošetrenie sa 
musí urobiť u všetkých zvierat v jednom chovnom zariadení - všetky zvieratá, ktoré 
prichádzajú vzájomne do styku naraz – v jeden deň. Udržanie zdravého chovu bez parazitov 
možno podporiť aj podávaním probiotických prípravkov (PROPOUL, PROPIGEON), ktoré 
obsahujú laktobacily – symbiotickú mikroflóru, ktorá je tiež zdrojom vitamínov skupiny B. 
Ich dostatok v organizme podporuje odpudzovanie vonkajších parazitov a dotieravého hmyzu. 
Pri väčších problémoch s parazitami, resp. pri výskyte komárov je vhodné podávanie 
prípravku VITAMINUM B komplex alebo AMINOVIT. 
 Chovné zvieratá pred hniezdením odporučam vakcínovať proti paramyxovírusovej 
a podľa nákazovej situácie aj proti herpesvírusovej infekcii inaktivovanou vakcínou. Proti diftérií sa používa živá vakcína, ktorá sa aplikuje minimálne 2 týždne pred alebo po podaní 
vyššie uvedenej vakcíny. Vakcíny sa aplikujú len zdravým zvieratám. Na podporu tvorby 
protilátok sa môžu podať probiotiká, vitamíny (AMINOVIT), ADE vitamíny.
Prevencia salmonelových infekcií:
- holúbätá vakcinovať hneď po vyliahnutí vakcínou SALGEN do zobáka
- 3. až 5. deň po vyliahnutí podávať holúbätám prípravok PROPOUL alebo 
PROPIGEON, prípravok je vhodné dávať do krmiva rodičom, ktorí kŕmia holúbätá
- 7. deň po vyliahnutí revakcinovať vakcínou SALGEN do zobáka
- od 9. dňa pokračovať v podávaní prípravku PROPOUL, resp. PROPIGEON do 14. až 
20. dňa veku
V prevencii a liečbe salmonelózy je nežiadúce podávanie antibiotík, nakoľko salmonely 
prežívajú vo vnútri buniek zvierat, kde ich podávané antibiotiká nezabijú, ale naopak -
antibiotiká zničia zdravú črevnú mikroflóru, ktorá chráni zviera pred spätnou infekciou 
salmonelami!
 Mladé holuby odporúčam vakcínovať proti paramyxovírusom živou vakcínou (AVIPEST -
do pitnej vody) najskôr po treťom týždni života.
 Dobré trávenie a zdravé metabolické procesy sú záladom zdravia zvierat aj 
predpokladom pre založenie zdravej novej generácie. Symbiotická črevná mikroflóra ich 
pomáha udržiavať. Dostatok laktobacilov vytvára na slizniciach zvierat laktobacilový film, 
ktorý chráni pred uplatnením patogénnych mikrooranizmov – salmonel, E.coli, aj 
trichomonád, kokcídií a bráni premnožniu klostrídií. Tieto infekcie najčastejšie spôsobujú 
zdravotné problémy u mladých holubov. Laktobacily zároveň podporujú tvorbu nešpecifickej 
slizničnej imunity mláďat, ktorá je veľmi dôležitá na udržanie zdravia a celkovej odolnosti 
proti chorobám aj v dospelosti. Zdravé a životaschopné mláďatá sú predpokladom a zdrojom 
úspešného a zdravého chovu holubov! Preto odporúčame holubom počas hniezdenia a
kŕmenia mláďat podávať probiotické prípravky PROPIGEON, PROPOUL. Osvedčil sa 
prípravok CARNIFARM, ktorý podporuje reprodukčné ukazovatele – znášku, násadovasť, 
liahnivosť, životachopnosť mláďat. Takisto podporuje ich rast, pôsobí proti tepelnému stresu 
a pomáha regulovať metabolické procesy aj v čase zvýšenej záťaže – športové výkony. 
Mláďatám v období odstavu okrem probiotík odporúčame podávať preventívne do pitnej 
vody prípravok CITROENZYMIX, ktorý podporí ich tráviace prosesy a pomôže vytvoriť 
odolnosť proti protozoárnym infekciám – trichomonóze, kokcidióze. Neodporúčame 
preventívne podávanie liekov, nakoľko zničia laktobacilový film na slizniciach zvierat, 
narušia mikrobiálne trávenie a podporia množenie potenciálne patogénnych mikroorganizmov 
v črevách holubov! Táto mikrobiálna nerovnováha sa môže prejaviť u zvierat aj v neskoršom 
období hnačkami, zvýšenou chorobnosťou, zvýšenou náchylnosťou na infekcie dýchacích 
ciest a horšími športovými výkonmi.
 Na prevenciu trichomonózy či diftérie, aj pri podozrení na infekciu alebo pri akomkoľvek 
zápale slizníc a očí sa odporúča podávanie prípravku VITAMINUM A PROTECT, ktorý 
podporuje regeneráciu slizničných buniek.
 Nakoľko sa v súčasnom období používa nadmerné množstvo pesticídov na ochranu 
rastlín, krmivo (hlavne obilniny) môžu obsahovať vyššie množstvá mykotoxínov, čo je 
podmienené systémom pestovania hustosiatých obilnín. Tieto faktory negatívne vplývajú na 
zdravie zvierat, preto odporúčame raz mesačne po dobu 5 – 7 dní podať všetkým holubom 
v chove prípravok na regeneráciu pečeňových buniek SILIVET. Na podporu vylučovania 
toxických látok z organizmu sa osvedčil NEFROVET. Prípravok HUMAC NATUR 
podávaný dlhodobe napr. v grite podporuje detoxikovať organizmus zvierat, čím podporuje 
ich celkovú odolnosť a životaschopnosť.