Kalendár výstav organizovaných základnou organizáciou Žilina na výstavnú sezónu 2018/2019

 
12. - 14.10.2018 - Oblastná výstava drobnochovateľov v Žiline a 
                          18.ročník špediálnej výstavy Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc                                      
 
19. - 20.11.2018 - Špeciálna klubová výstava chovateľov Viedenských králikov
 
26. - 27.11.2018 - Špeciálna klubová výstava chovaleľov baranovitých králikov
 
02. - 03.11.2018 - Špeciálna klubová výstava chovateľov králikov Veľkých svetlých strieborných a Francúzskych strieborných
10.11.2018 - Špeciálna klubová výstava Wyandotiek  
 
16.-17.11. 2018 - Špeciálna výstava chovateľov králikov Belgických obrov a Belgických obrov Albínov 
 
19. - 20.1.2019 - Špeciálna klubová výstava KANINO
 
26.1. 2019 - Národná predajná výstava samcov a kohútov